Özgürlük Yolu Vakfı

Sepetim 0

Özgürlük Yolu Vakfı 2023 yılı Kongre Kararı

Özgürlük Yolu Vakfı 2023 yılı Kongre Kararı

 

Karar Tarihi: 02.03.2023

 

Karar No: 2023/2

Vakıf Yönetim Kurulumuz, 2 Mart 2023 tarihinde Vakıf merkezinde bir araya gelerek aşağıdaki kararları almıştır:

 

 

1.Özgürlük Yolu Vakfı’nın Genel Kurulu’nun  18 Mart 2023 tarihinde saat 10.00’da Vakıf merkezi; Sağlık-2 Sokak 56/10 adresinde, aşağıda yazılı gündemle yapılmasına; çoğunluk sağlanmadığı takdirde aynı adreste aynı gündemle saat 14.00’de çoğunluk aranmaksızın yapılmasına,

 

 

2.Tüzüğümüzün genel kurula çağrı şekillerinden olan e-posta yoluyla mütevelli heyet üyelerine bildirim yapılmasına,

 

oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Gündem:

 

 

1.Açılış ve yoklama;

 

2.Divan heyetinin seçimi;

 

3.Bir önceki döneme ait faaliyet raporunun ve mali raporun okunması;

 

4.Raporların görüşülmesi ve ibrası;

 

5.Yeni döneme ait çalışma raporunun görülmesi ve onayı;

 

6.Yeni döneme ait bütçe taslağının görüşülüp karara bağlanması

 

7.Yeni Yönetim Kurulu’nun seçimi;

 

8.Dilek ve temenniler;

 

9.Kapanış.

 

 

© 2017-2024 Tüm hakları saklıdır.