Özgürlük Yolu Vakfı

Sepetim 0

Hakkımızda

Madde-1 Vakfın adı ÖZGÜRLÜK YOLU VAKFI‘dır.

VAKFIN MERKEZİ:
Madde-2 Vakfın merkezi Ankara İli, Çankaya  İlçesinde olup, adresi Kültür mahallesi sağlık 2. Sokak 56/10’dur İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ:
Madde-3 ÖZGÜRLÜK YOLU Vakfı’nın amacı; Ülkemiz başta olmak üzere, bölgemizde ve  dünyanın her tarafında özgürlükçü, çoğulcu  demokrasinin   yerleştirilmesi ve gelişmesi, sorunların adil, barışçıl ve demokratik çözümlerinin teşvik edilmesi,  yerel yönetimlerin güçlendirilmesi  için çalışmak, yoksulluk, grup aidiyeti (cins, ırk, din vb), savaş, istem dışı göç, tabii afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ve barınaksız kalmış olan insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak, temel hak ve hürriyetlerin ihlal edilmesini önlemek için gerekli girişimlerde bulunmak, tüm mağdurlara yönelik eğitim-öğretim, sağlık ve sosyal faaliyetler yürütmek, temel eğitimden yararlanamayan çocuklara temel eğitim programları ile rehabilitasyon, bedensel ve zihinsel gelişmelerine katkı sunacak etkinlikler oluşturmak ve uygulamak, gençlerin vasıflı iş gücü ve istihdam olanaklarını artırıcı eğitim çalışmaları için okullar, eğitim kurumları, yayınevleri açmak ve işletmektir.

© 2017-2024 Tüm hakları saklıdır.